قوانین و مقررات کبدی استاندارد

بازي كبدي 12 نفره تحت قوانين فدراسيون آماتور كبدي آسيا بازي و برگزار  مي شود.

 

 1. زمين: Ground

* سطح زمين مي بايست صاف و خاک نرم پوشيده شده باشد و یا توسط فوم(تاتامي) تاييد شده Eva باشد.

 

 1. اندازه زمين: Play Field Measurement

الف) ابعاد زمين براي مردان و جوانان پسر 10 در 13 متر مي باشد.

ب) ابعاد زمين براي زنان و جوانان دختر 8 در 12 متر مي باشد.

ج) ابعاد زمين براي نوجوانان دختر و پسر  8 در 11 متر مي باشد.

توجه: مي بايست حداقل 4 متر فضاي خالي در اطراف سطح پوشيده شده زمين وجود داشته باشد.

 1. وزن و سن بازيكنان Weight-Age
رديف مشخصات سن وزن
1.           مردان بزرگسال بزرگسالان آزاد زير 80 كيلو گرم
2.          مردان امید زیر 23 سال زير 80 كيلو گرم
3.          پسران جوانان زير 20 سال ( بر اساس آخرين روز سال ميلادي ) زير 65 كيلو گرم
4.           پسران نوجوان زير 16 سال ( بر اساس آخرين روز سال ميلادي ) زير 50 كيلو گرم
5.          زنان بزرگسال بزرگسالان آزاد زير 70 كيلو گرم
6.          زنان امید زیر 23 سال زير 70 كيلو گرم
7.          دختران جوانان زير 20 سال ( بر اساس آخرين روز سال ميلادي ) زير 60 كيلو گرم
8.          دختران نوجوان زير 16 سال ( بر اساس آخرين روز سال ميلادي ) زير 50 كيلو گرم
9.          پسران جوانان زير 20 سال ( بر اساس آخرين روز سال ميلادي ) زير 65 كيلو گرم

 

 توجه:  هيئت استانها موظفند تاريخ تولد و عكس بازيكنان شركت كننده را برابر مدارك شناسايي بازيكنان تعيين ، سپس صحت تاريخ تولد و عكس بازيكنان توسط مقام مسئول فدراسيون تاييد و ارائه گردد. فدراسيون كبدي رسيدگي به اين امر را به عهده هيئت استانها گذارده اما چنانچه هيأتي از اين قانون تخطي نموده باشد تيم آن استان به مدت 3 سال از همان تاريخ از شركت در مسابقات محروم خواهد گرديد.

همچنين كليه مدالها و مقامهاي كسب شده توسط تيم مجددا” به فدراسيون كبدي بازگردانده خواهد شد.

 1. زمين بازي Playfield

منظور از زمين بازي، زمين محصور شده ( اندازه گيري شده ) به ابعاد 8×13 متر براي مردان بزرگسال و جوانان پسر و همچنين به ابعاد 6×12 متر براي زنان و جوانان دختر و 6×11 متر براي نوجوانان پسر و دختر مي باشد.

 1. خطوط مرزي Boundary
 • خطوط چهار طرف زمين مسابقه به عنوان خط مرزي خوانده مي شود (AB,BC,CD,DA ) عرض تمام خطوط مي بايست 3 تا 5 سانتي متر باشد، كه جزء زمين محسوب مي شود.
 • لازم است كه 4 متر فضاي خالي خارج از خطوط مرزي باشد.
 1. جايگاه بازيكنان Sitting Block

اين جايگاه مي بايست با فاصله دو متر از خطوط انتهايي زمين قرار داشته باشد. ابعاد اين جايگاه 8×1 متر براي مردان بزرگسالان و جوانان پسر ، همچنين 6×1 متر براي زنان و جوانان دختر و نوجوانان پسر و دختر مي باشد.

 1. لابي ( راهروها) Lobbies

راهروهائی به پهناي 1متر در دو طرف طول زمين كشيده شده است كه لابي ناميده مي شود. در صورتیکه پس از درگیری لابی ها جزو زمین بازی محسوب شوند ، خطوط مرزی در چهار سوی زمین که شامل لابی ها نیز می شوند توسعه می یابد. 

 

 1. خط نيمه Midline

خط نيمه زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند.

 1. نيمه زمين Court

هر نيمه از زمين مسابقه كه  بوسيله خط نيمه تقسيم شده است ، به عنوان نيمه زمين خوانده مي شود.

 1. خط باك Baulk Line

اين خط موازي با خط نيمه زمين در هر دو نيمه زمين مي باشد فاصله اين خط از خط نيمه 75/3 متر براي آقايان و جوانان پسر و همچنين 3 متر براي زنان و جوانان دختر و نوجوانان پسر و دختر مي باشد. 

 1. خط بوينس Bonus Line

اين خط موازي با خط باك و بین این خط و خط انتهایی زمین قرار دارد.فاصله خط باک تا خط بوینس 1متر می باشد.

توجه: زماني كه مهاجم قبل از درگيري و تماس با مدافعين از خط بوينس عبور نموده به طوري كه هيچ قسمتي از بدن وي با قبل از خط بوينس تماس نداشته باشد امتياز بوينس را كسب مي نمايد.

 1. آهنگ كبدي Cant

تكرار كلمه كبدي بدون وقفه و به طور واضح و يكنواخت را آهنگ كبدي مي گوييم.

 1. مهاجم Raider

بازيكني كه با گفتن كلمه كبدي (آهنگ كبدي) وارد زمين حريف مي شود را « مهاجم » مي ناميم. مهاجم بايد آهنگ كبدي را قبل از ورود به زمين حريف شروع كند.

 1. مدافع Anti or Anti Raider

هر بازيكني كه در زمين او حمله صورت مي گيرد ، مدافع يا ضد مهاجم خوانده مي شود.

 

 1. قطع آهنگ كبدي Loosing the Cant

توقف در تكرار آهنگ كبدي كه بايد به طور واضح  در طول حمله و نفس گرفتن در طول آهنگ توسط مهاجم را قطع آهنگ كبدي مي گوئيم.آهنگ كبدي مي بايست در دم و بازدم تكرار شود.

 1. خارج كردن يك مدافع : To Put Out An Anti

چنانچه مهاجم بدون نقض قوانين بازي با قسمتي از بدن يا لباس مدافع تماس پيدا كند يا مدافع با بدن يا قسمتي از لباس مهاجم تماس پيدا كند و سپس با آهنگ كبدي به زمين خود باز گردد ، به تعداد مدافعين لمس شده از زمين خارج شده و به همان تعداد امتياز به مهاجم تعلق مي گيرد.

 1. نگه داشتن مهاجم To hold a Raider

چنانچه مدافع يا مدافعين بدون نقض قوانين بازي مهاجم را در زمين خود نگه دارند و به او امكان بازگشت به زمين خود را ندهند تا زماني كه آهنگ كبدي مهاجم قطع شود داور و يا سر داور حمله را پايان يافته اعلام مي كند و مهاجم خارج از زمين مي رود و 1 امتياز به نفع مدافعين مي باشد.

 1. صحيح رسيدن به زمين To reach court safely

چنانچه مهاجم پس از عبور از خط باك ، با تكرار آهنگ كبدي و بدون نقض قوانين بازي از خط نيمه عبور كند ، حمله پايان يافته تلقي و مي گوئيم مهاجم صحيح به زمين خود رسيده است.

 1. تاچ ( لمس كردن ) Touch

هنگامي كه مهاجم با مدافع يا مدافعين با هر قسمت از بدن يا لباس كفش و … آنها تماس پيدا كند لمس كردن يا تاچ مي گوئيم.

 1. درگيري Struggle

هنگامي كه مدافع يا مدافعين با مهاجم تماس پيدا مي كنند را درگيري   مي گوييم.  بعد از درگيري یا تاچ (زدن) لابي به زمين اضافه مي گردد.

 

 1. حمله Raid

زماني كه مهاجم با گفتن آهنگ كبدي وارد زمين حريف مي شود اين عمل را حمله مي گوييم.

 1. حمله موفق Successful Raid

هرگاه مهاجم در طول زمان حمله پس از عبور از خط باك ، با تكرار آهنگ كبدي و بدون نقض قوانين بازي به زمين خود بازگردد ، حمله موفق مي گوئيم.

 تذکر 1: چنانچه در طول زمان حمله یک و یا چند نفر از مدافعین را لمس کند، برای بازگشت به زمین خود نیاز به عبور از خط باک ندارد. اما آهنگ کبدی را باید حفظ کند، چون احتمال دارد سیستم دفاع تیم مقابل سیستم بلاک شود.

تذکر 2: عبور از خط باک زمانی صحیح است و پذیرفته می شود که تماس مهاجم فقط با زمین پشت خط باک زمین حریف برقرار باشد یعنی داور تشخیص دهد که بازیکن از خط گذشته است.

 1. تعقيب يا پرسو Pursuit

زماني كه يك مدافع پس از پايان حمله مهاجم با آهنگ كبدي و بدون تخطي از قوانين مسابقه به قصد تعقيب و لمس مهاجمي كه بازگشته به داخل زمين حريف مي رود، به اين كار تعقيب يا پرسو مي گويند.

توجه: پرسو بعد از درگيري یا توقف بازي توسط سوت داور مجاز  نمي باشد.

 

قوانين بازي

RULES OF PALY

 

 1. تيمي كه برنده قرعه شده باشد مي تواند زمين يا حمله را انتخاب كند. در نيمه دوم بازي زمينها تعويض شده و تيمي كه در شروع بازي اول مهاجم خود را نفرستاده، حال نوبت حمله را دارد. بازی در نیمه دوم با همان بازیکنان نیمه اول ادامه داده می شود.

 

 1. چنانچه قسمتي از بدن بازيكن با زمين خارج از مرزها تماس پيدا كند، بازيكن اوت مي شود ، اما چنانچه در حين درگيري قسمتي از بدن وي به خارج از مرزها برود، و تماس او با بازيكنان داخل زمين برقرار باشد ، او به اوت نمي رود . (بايد قسمتي از ارتباط در داخل مرزها باشد.)
 2. الف : چنانچه در حين بازي ، بازيكني به خارج از خطوط مرزي برود ، اين بازيكن اوت محسوب مي شود. سرداور يا داور با اعلام شماره بازيكن او را به خارج از زمين فرا مي خواند اما بازي با سوت قطع نخواهد شد و مهاجم به حمله خود ادامه مي دهد .

 ب: چنانچه يك مدافع كه از خطوط خارج شده باشد مهاجم را نگه دارد  مهاجم ايمن خواهد بود و مدافع به بیرون فرا خوانده می شود.

 1. زماني كه درگيري آغاز مي شود لابي به زمين اضافه مي شود. در حين درگيري و بعد از درگيري مهاجم و تمامي بازيكناني كه در درگيري بودند مي توانند از لابي استفاده نمايند. اين قانون فقط در زمين مدافعين قابل اجرا است.
 2. مهاجم بايد گفتن « كبدي » را در طول حمله ادامه دهد. اگر او نتواند « آهنگ كبدي » را در طول حمله ادامه دهد ، به او دستور بازگشت داده شده و يك امتياز فني و حق حمله به تيم مقابل تعلق مي گيرد. در اين موقعيت نمي توان پرسو انجام داد.
 3. مهاجم بايد آهنگ كبدي را قبل از تماس با زمين مدافعين شروع كند. چنانچه گفتن كبدي را دير انجام دهد داور يا سرداور به او دستور بازگشت داده و يك امتياز فني و شانس حمله به تيم مقابل تعلق مي گيرد.
 4. بعد از اينكه مهاجم به زمين خود بازگشت و يا توسط مدافعين نگه داشته شده و حمله پايان يافت ، مدافعين 5 ثانيه فرصت دارند تا مهاجم خود را بفرستند و تا پايان مسابقه اين روند ادامه دارد. چنانچه مهاجم زمان 5 ثانيه را از دست بدهد ، آن تيم نوبت حمله خود را از دست داده و يك امتياز فني به تيم مقابل تعلق مي گيرد.

 

 1. چنانچه مهاجم خارج از نوبت حمله كند، داور يا سرداور به او دستور بازگشت داده و يك امتياز فني به تيم مقابل تعلق مي گيرد.
 2. بيش از يك مهاجم در يك نوبت حمله نبايد به زمين حريف وارد شود. چنانچه بيش از يك مهاجم در يك نوبت حمله به زمين حريف وارد شود، داور يا سرداور به آنها دستور بازگشت داده و يك امتياز فني و حق حمله به تيم مقابل تعلق مي گيرد.
 3. چنانچه مهاجم توسط مدافع يا مدافعين نگهداشته شود و بتواند از دست آنها فرار كند و صحيح به زمين خود برسد، پرسو نمي تواند انجام شود.

توجه: اما چنانچه مهاجم با لمس كردن(تاچ) مدافع يا مدافعين به زمين خود بازگردد، پرسو مجاز مي باشد، در صورتیکه داور بازی را قطع نکرده باشد و با سوت داور حمله شروع می شود.

 1. اگر مهاجم در زمين مدافعين آهنگ كبدي را قطع كند اوت خواهد شد.
 2. وقتي مهاجم توسط مدافعين گرفته شود، مدافعين نبايد دهان او را گرفته و يا با استفاده از تكل خشن يا صدمه يا هر نوع قيچي يا استفاده از هر روش نادرست ديگر باعث شوند كه خواندن كبدي او قطع شود و چنانچه اين اعمال انجام شد داور يا سرداور اعلام مي كند كه مهاجم ايمن مي باشد و با توجه به نوع و شدت خطا، از كارتهاي اخطار و اخراج استفاده مي نمايد.
 3. هيچ مدافعي مجاز نيست مهاجم را با هيچ قسمتي از بدن به خارج از خطوط مرزي هل دهد. همچنين هيچ مهاجمي مجاز نيست مدافع يا مدافعين را به بيرون خطوط مرزي هل دهد. چنانچه مهاجم يا مدافع اين عمل را انجام دهد داور يا سرداور به مهاجم يا مدافعي كه به خارج هل داده شده اعلام مي دارد كه ايمن است ( اوت نيست) و بازيكني كه اين عمل را انجام داده اوت است.
 4. در حين حمله مهاجم، هيچ مدافعي حق تماس با زمين مقابل را ندارد و چنانچه مدافع یا مدافعین قبل از پایان حمله با زمين مقابل تماس داشته باشد اوت شده و تيم مقابل به همان تعداد امتياز كسب مي كند.

 

 1. چنانچه بازيكناني كه از قانون 14 تخطي نموده اند سعي در نگه داري و يا كمك در نگه داري مهاجم كند، مهاجم ايمن مي باشد ( اوت نيست) و مدافع يا مدافعيني كه قانون را نقض كرده اند اوت مي شوند.
 2. زماني كه يك تيم بتواند تمام بازيكنان تيم مقابل را از زمين خارج كند و هيچ يك از مدافعين حق بازگشت به زمين (احيا) را نداشته باشند پس آن تيم امتياز لونا را كسب مي نمايد. لونا دو امتياز فوق العاده (ويژه) علاوه بر امتياز اوت مي باشد كه تيم كسب مي نمايد. سپس بازي ادامه يافته و كليه بازيكنان خارج شده از مسابقه ( اوت شده) در مدت زمان 10 ثانيه به زمين خود بازمي گردند . در غير اينصورت چنانچه تيم در زمان 10 ثانيه به زمين باز نگردد ، سرداور يا داور يك امتياز فني به تيم مقابل مي دهد اما چنانچه آن تيم براي ورود به زمين در پايان لونا بيش از يك دقيقه دیگر زمان را از دست بدهد، از مسابقه حذف شده و نتيجه به نفع تيم مقابل مي باشد.
 3. چنانچه مهاجم و يا يكي از اعضاي تيم او اخطار بگيرد کارت زرد ، داور يا سرداور يك امتياز فني به تيم مقابل مي دهد.
 4. مهاجم يا مدافع نبايد به جز در قسمتهاي بالا تنه و دست و پاها گرفته شود بازيكني كه از اين قانون تخطي كرده باشد اوت مي شود چنانچه مهاجم با قسمتهايي از بدن به جز دستها و پاها و بالاتنه گرفته و نگهداري شود، داور يا سرداور اعلام مي دارند مهاجم ايمن باشد.

 

توجه : چنانچه مدافع يا مدافعين لباس یا موي مهاجم را بگيرند ، مهاجم ايمن و بازيكنان متخطي اوت مي شوند.

 

 1. زماني كه يك يا دو بازيكن در حين مسابقه ، بدون فعاليت مفيد در زمين مانده باشند كاپيتان مي تواند اعلام كند كه تيم به خارج از زمين بروند تا مجددا كليه بازيكنان به زمين بازگردند . در اين صورت تيم مقابل به علاوه امتياز بازيكنان اوت شده امتياز لونا را نيز كسب مي نمايد.
 2. بازيكن يا بازيكناني كه اوت شده اند ، در زماني كه يك يا چند بازيكن از تيم مقابل به اوت بروند احيا مي گردند (به زمين باز مي گردند).

 

قوانين مسابقه

RULES OF MATCH

 

 1. تيم: Team

هر تيم متشكل از حداقل 10 و حداكثر 12  بازيكن مي باشد. 7 بازيكن داخل زمين و بقيه (پنج نفر يا سه نفر) بازيكنان ذخيره مي باشند .

 

 1. مدت زمان مسابقه: Duration of the Match

مدت زمان مسابقه مي بايست دو نيمه 20 دقيقه اي براي مردان و جوانان  پسر و 5 دقيقه استراحت بين دو نيمه باشد.مدت زمان مسابقه مي بايست براي زنان و جوانان  دختر و نوجوانان دختر و پسر دو نيمه 15 دقيقه اي و 5 دقيقه استراحت بين دو نيمه باشد.

تعداد بازيكنان و شماره بازيكنان در شروع نيمه دوم بازي مي بايست همان تعداد و شماره بازيكنان در پايان نيمه اول باشد.

توجه: آخرين حمله در پایان هر نيمه مسابقات بايد تا كامل شدن آن حتي بعد از تمام شدن زمان قانوني مسابقه انجام پذيرد.

 

 1. سيستم بازي: System of Play

يك تيم با اوت شدن هر بازيكن از تيم مقابل يك امتياز كسب مي كند . همچنين تيم با كسب لونا دو امتياز ويژه نيز بدست مي آورد . قانون اوت و احيا نيز اجرا مي گردد.

 

 1. تايم اوت: Time Out

الف) هر تيم مي تواند از 2 تايم اوت 30 ثانيه اي در هر نيمه مسابقه استفاده كند. اين تايم اوت بايد بوسيله كاپيتان يا مربي تيم از سرداور درخواست شود. زمان تايم اوت به زمان مسابقه اضافه مي شود.

ب) در حين تايم اوت تيمها اجازه ترك زمين را ندارند. با تخطي از اين قانون يك امتياز فني به تيم مقابل تعلق مي گيرد.

ج) تايم رسمي بوسيله سرداور يا داوران در صورت صدمه بازيكنان، تعليق بوسيله عوامل بيروني خط كشي مجدد زمين، و يا هر شرايط ناخواسته ديگر گرفته مي شود. زمان تايم اوت به زمان مسابقه اضافه مي شود.

 

 1. تعويض: Substitution

الف) 5 بازيكن ذخيره مي توانند با اجازه سرداور در طول تايم اوت يا زمان استراحت بين دو نيمه تعويض شوند.

ب) بازيكنان تعويضي مي توانند دوباره تعويض شوند.

ج) چنانچه بازیکنی تعليق شود (ديسكاليفه) يا صلاحيت بازي را نداشته باشد (اخراج) تعويض او مجاز نمي باشد و تيم با تعداد كمتر به بازي ادامه مي دهد.

د) تعويض بازيكنان اوت شده مجاز نمي باشد.

ه) در طول زمان تایم اوت رسمی هیچ تعویضی انجام نمی گیرد.

 

 1. امتياز بوينس: Bonus Point

الف: بازيكني كه از خط بوينس عبور كامل داشته باشد يك امتياز كسب  مي كند. حتي اگر اين بازيكن پس از كسب امتياز بوينس توسط مدافعين نگه داشته شده و نتواند به زمين خود بازگردد امتياز بوينس را حفظ مي نمايد.

ب: امتياز بوينس فقط در زماني توسط مهاجم مي تواند كسب شود كه تعداد بازيكنان مدافع حداقل 6 نفر باشد اين امتياز توسط داور يا سرداور در پايان حمله اعلام مي شود .

ج: چنانچه مهاجم در حين عبور از خط بوينس توسط مدافعين گرفته شود ، امتياز بوينس را كسب نمي كند.

د: چنانچه مهاجم پس از عبور كامل از خط بوينس يك يا چند مدافع را نيز لمس كند (تاچ كند) به تعداد مدافعين تاچ شده به اضافه امتياز بوينس ، امتياز كسب مي نمايد.

س: مهاجم مي بايست قبل از لمس مدافع يا مدافعين و يا قبل از درگيري از خط بوينس عبور نمايد تا اين امتياز را بدست اورد . پس از تاچ يا درگيري عبور از خط بوينس امتيازي ندارد.

ص: با امتياز بوينس بازيكن احيا نمي شود.

ط: چنانچه بازيكن يا بازيكناني اخراج و يا ديسكاليفه شده باشند ، تيم با تعداد بازيكنان كمتر بازي را ادامه مي دهد ، اما براي كسب امتياز بوينس توسط مهاجم ، اين بازيكنان نيز جزو افراد داخل زمين محسوب مي شوند.

 

 1. نتيجه: Result

تيمي كه بالاترين امتياز را بدست آورد در پايان مسابقه برنده اعلام ميشود.

 

8.مساوي در مسابقات حذفي: Tie in Knock Out

اگر در مسابقات حذفي دو تيم مساوي شوند ، بدين ترتيب ادامه مييابد:

 • هر دو تيم بايد 7 بازيكن در زمين داشته باشند.
 • هر دو تيم بايد مسابقه را روي خط باك انجام دهند.
 • خط باك تبديل به خط بوينس شده و قانون امتیاز بوينس اعمال ميشود.
 • چنانچه مهاجم از خط باك عبور كامل داشته باشد امتياز بوينس را كسب مي نمايد.
 • چنانچه مهاجم پس از عبور كامل از خط باك كه تبديل به خط بوينس شده يك يا چند مدافع را نيز لمس (تاچ) كند به تعداد مدافعين تاچ شده به اضافه امتياز بوينس امتياز كسب مي نمايد.
 • قانون اوت و احيا اجرا نمي گردد . فقط كسب امتياز انجام مي گيرد.
 • هر دو تيم مي بايست نام و شماره 5 بازيكن مهاجم خود را به ترتيب حمله به سرداور بدهد. تعويض 7 بازيكن داخل زمين مجاز نمي باشد.
 • هر تيم 5 حمله بوسيله 5 مهاجم مختلف خود را در نوبت حمله انجام          مي دهد.
 • در صورتي كه يكي از مهاجمين قبل از انجام حمله خود دچار آسيب ديدگي شود، يكي از دو بازيكن موجود در زمين ( از 7 نفر داخل زمين ) مي تواند حمله را انجام دهد.
 • تيمي كه در شروع مسابقه اولين حمله را انجام داده در اين زمان نيز اولين حمله را انجام مي دهد .
 • حتي بعد از 5 حمله اگر دو تيم به نتيجه مساوي برسند مي بايست براساس قانون حمله طلايي مسابقه ادامه يابد.

 

توجه: چنانچه بازيكن يا بازيكناني در طول تاي برك به طور موقت تعليق شوند و  صلاحيت بازي را نداشته باشند و اخراج گردند ، بازي با تعداد بازيكنان كمتر ادامه       مي يابد و اين بازيكنان جهت كسب امتياز بوينس توسط مهاجم داخل زمين محسوب     مي شوند.

حمله طلايي:Golden Raid

 • حتي بعد از تساوي امتيازات دو تيم در 5 حمله هر تیم بازي با حمله طلايي ادامه مي يابد. قرعه كشي مجدد انجام شده و تيمي كه برنده قرعه باشد شانس اولين حمله طلايي را خواهد داشت .
 • چنانچه پس از حمله طلايي باز هم امتيازات دو تيم برابر باشد ، حال تيم دوم شانس حمله طلايي را بدست مي آورد.
 • در قانون حمله طلايي تيمي كه امتياز بيشتري را كسب نموده باشد برنده اعلام مي گردد.

 

9)سيستم ليگ:League System

در سيستم ليگ تيمي كه مسابقه را مي برد دو امتياز و تيم بازنده صفر امتياز                مي گيرد. در صورت مساوي شدن هر دو تيم يك امتياز مي گيرند.

الف) تیمی که 25% از امتیازات لیگ را کسب نموده باشد نمی تواند وارد محاسبات «تساوی در مسابقات لیگ» شود.

ب) تیمی می تواند در محاسبات « تساوی در مسابقات لیگ» قرار گیرد که بیشتر از 25% امتیازات لیگ را کسب نموده باشد.

پ) تیمی که پس از تفاضل « امتیازات کسب شده و از دست داده » بالاترین امتیاز را داشته باشد، برنده اعلام می گردد.

ت) چنانچه بعد از تفاضل ، مجددا” تیمها در حالت تساوی قرار گیرند در فرمول محاسبه « امتیازات کسب شده» قرار می گیرند.

 

ج) چنانچه بعد از انجام محاسبه « امتیازات کسب شده» نتیجه امتیازات تیمها هنوز مساوی باشد ، نتیجه بازی رو در رو ، برنده بازی را مشخص خواهد نمود.

د) چنانچه نتیجه بازی رو در روی دو تیم نیز مساوی باشد، نتیجه بازی با تیمی که کمتر از 25% امتیازات را کسب نموده بوده، برنده بازی را مشخص می کند.

ر) چنانچه پس از طی تمامی این مراحل هنوز دو تیم مساوی بودند ، بین آنها قرعه انجام می گیرد.

10) چنانچه مسابقه به دلیل قطع برق، بارندگی شدید و یا هر مورد غیرقابل پیش بینی دیگر متوقف گردد، آن بازی در زمان و جلسه دیگری مجددا” انجام می شود و کلیه بازیکنان می توانند تعویض یابند.

11) در زمان تعلیق موقت بازی تعویض زمین ، یا نیمه زمین باید ادامه یابد با احتساب همان امتیازات کسب شده و زمان نیز محاسبه می گردد.

در طول تعلیق موقت بازیکنان بدون اجازه سرداور ، مجاز به ترک زمین نمی باشند و چنانچه تیمی از این قانون تخطی کند، تیم مقابل بک امتیاز فنی کسب می نماید.

12) ناخنهای بازیکنان باید کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به همراه نداشته باشند.

13) شماره بازیکنان می بایست در اندازه 10 سانتی متر در جلوی لباس و 15 سانتی متر در پشت لباس قرار گیرد.

14) استفاده از هیچگونه روغن و مواد نرم کننده برای بازیکنان مجاز نمی باشد.

15) کفش بازیکنان می بایست متناسب با زمین بازی« تاتامی» باشد.

 

 اعضا فني

Teechnicaal Officiaal

 

اعضای فنی از طرف فدراسیون کبدی آماتور آسیا به رسمیت شناخته می شوند و باید حداکثر 58 سال داشته باشند . این اعضاء (بالای 50 سال) موظفند هر دو سال یکبار تست آمادگی جسمانی و صلاحیت عملکرد زیر نظر فدراسیون کبدی آسیا انجام دهند.

براي تمام اعضا فني AAKF اجباري مي باشد كه اين موارد را بر اساس وظايف فني خود همراه داشته باشند:

 • ساعت الكترونيكي زمان سنج دار.(كرونومتر).
 • لباس رسمي شامل شلوار مشكي. تي شرت آستين كوتاه آبي آسماني يقه دار. كفش كتاني سفيد با جوراب سفيد.
 • سوت.
 • كارتهاي اخطار.
 • خودكار.
 • آخرين كتاب قوانين كبدي 12 نفره.

1)اعضا رسمي شامل يك سر داور ، دو داور و يك منشي و دو کمک ثبت ميباشند.

2)تصميمات داوران در زمين نهايي بوده ولي در شرايط خاص سر داور تصميم خود را بر اساس مصالح بازي اعلام  مي كند و همچنين اگر اختلافي ميان دو داور باشد.

 

خطا و تخطي هاي مهم:  Gross Violations & Foul

سر داور و داوران قدرت اخطار، تعليق ، پس گرفتن امتيازات و اخراج بازيكن و يا تيم را دارند . در صورتيكه يكي از تخطي هاي زير را انجام داده باشند.

موارد قابل احتياط:

1) با سماجت بخواهد نظر كادر داوري را به تصميم خاصي معطوف كند.

2)نسبت به كادر فني اقدامات توهين آميز انجام دهند يا كارهايي كنند كه منجر به تاثير در تصميم آنها شود.

15

3) نشان دادن انگشت بوسيله مهاجم يا مدافع براي تصميم داور.

4)خفه كردن مهاجم با بستن دهان او و يا هر روش نادرست ديگري.

5) تكل خطرناك كه باعث صدمه به بدن بازيكن شود.

6)زمان بيش از 5 ثانيه براي شروع حمله.

7)گرفتن مهاجم با  كمك قيچي كردن پاها.

8)مربيگري از خارج از زمين بوسيله مربيان و بازيكنان.

9)ممانعت از ورود مهاجم در نوبت حمله او.

10) رفتار غير ورزشي بوسيله كلمه و يا عمل.

11) نقض قوانين بازي به طور عمدي و مكرر.

12) توهين كردن يا تف انداختن به حريف يا هر شخص ديگر .

13) سوالات مكرر و اعتراض به تصميمات داوران.

سر داور و داوران مي توانند از اين كارتها براي اخطار يا اخراج موقت اخراج از مسابقه يا ممنوع كردن بازيكن/ مربي/ مدير/ تيم/ براي شركت در مسابقه استفاده كند.

الف)كارت سبز: اخطارGreen Card

از كارت سبز براي اخطار به بازيكنان ، تيم ، و مربي و سرپرست تيم استفاده  مي شود.

 اگر كارت سبز دو بار به بازيكن/ مربي/ مدير/ تيم نشان داده شود سپس كارت بعدي  مستقيما  كارت زرد خواهد بود.

ب)كارت زرد: تعليق موقتي براي 2 دقيقه (دیسکالیفه):Yellow Card

چنانچه به بازيكن/ مربي/ مدير تيم كارت زرد نشان داده شود وي 2 دقيقه اخراج موقت (دیسکالیفه) مي گردد . اگر كارت زرد دو بار به همان شخصي كه قبلاً كارت زرد دريافت كرده بود، نشان داده شود سپس کارت بعدی مستقیما کارت قرمز خواهد بود.

توجه:

 1. اخراج موقت بازيكن از زماني شروع مي شود كه وي در زمين بازي مي باشد.

 

 1. چنانچه بازيكن اوت شده كارت زرد دريافت كند، 2 دقيقه اخراج موقت وي بعد از احيا و بازگشت او به زمين مسابقه شروع مي شود.
 2. تيمها اجازه ندارند به جاي بازيكني كه هم اوت شده و هم كارت زرد دريافت كرده بازيكن اوت بعدي را به زمين وارد كنند.

ج)كارت قرمز: Red Card    تعليق از مسابقه يا حذف از مسابقات

زماني كه بازيكن/ مربي/ و يا سرپرست تيم كارت قرمز دريافت مي كند از مسابقه و يا تورنمنت اخراج مي شود.

 

وظايف سر داور

:Duties of the Referee

 

سرداور مي بايست:

1)سكه بياندازد (انجام قرعه كشي)؛

2) اعلام امتياز تيمها در 5 دقيقه پاياني هر نيمه مسابقه (در هر دقيقه)؛

3) نظارت كلي و اداره مسابقه؛

4) نگه داشتن زمان شروع و پايان هر نيمه مسابقه؛

5) تعويض و جايگزيني بازيكنان را اعلام كند؛

6) اعلام زمان پايان هر دقيقه در 5 دقيقه پاياني هر نيمه مسابقه.

 

وظايف داوران

Duties of the Umpire

بعد از اعلام شروع بازي توسط سرداور داوران مي بايست  مسابقه را  اداره كنند  و تصميمات را بر اساس قوانين بازي و مسابقات تا پايان بازي اتخاذ كنند.

 

 

وظايف منشيان

Duties of the Scorer

 

 1. پركردن برگه امتياز و اعلام امتيازات با اجازه سر داور در پايان هر نيمه و  اعلام نتيجه در پايان مسابقه.
 2. مشخص كردن تيم برنده سكه در شروع بازي.
 3. تمام امتيازات گرفته شده بوسيله تمام بازيكنان هر تيم مي بايست در برگه امتياز با علامت / در بخش مربوطه علامت گذاري شود.
 4. ثبت امتياز لونا با علامت =  در برگه منشي.
 5. ثبت امتياز بوينس با علامت            در برگه منشي.
 6. ثبت امتیازتیمی که اولین امتیاز را گرفته با علامت          در برگه منشی.
 7. ثبت امتياز فني كه توسط سرداور يا داور اعلام مي شود با علامت در برگه منشي.
 8. ثبت تايم اوت درخواست شده از طرف هر تيم با علامت T در برگه منشي.
 9. ثبت وضعيت هر تيم در پايان هر نيمه در برگه منشي شامل تايم اوت هاي درخواست شده از طرف هر تيم ، تايم اوت هاي رسمي و تعويضها.
 10. پس از تکمیل برگه منشی، رفتن امضای داوران و سرداور در برگه منشی.

 

وظايف داوران پشت خط

 1. شماره بازيكناني كه از زمين خارج شده اند بر اساس ترتيب خروج آنها را در برگه ثبت مي كند و به همان ترتيب نيز آنها را به زمين باز مي گردانند.
 2. مطمئن مي شود از اينكه بازيكناني كه از زمين خارج شده اند در جايگاه مخصوص قرارگرفته اند.

 

 1. بازيكناني كه از خطوط مرزي خارج شده اند جهت ثبت امتیاز اوت را به سرداور يا داور اعلام مي كند.
 2. ثبت امتيازات بوينس و امتياز فني تيم مقابل و امتيازات از دست داده شده تيمي كه پشت آن قراردارد.

 

اندازه هاي خطوط زمين بازي

رديف خطوط زمين مردان و جوانان پسر زنان وجوانان دختر نوجوانان پسر و دختر
1.            خطوط طولي زمين  AB,CD,EF,GH 13 متر 12 متر 11 متر
2.           خطوط انتهايي زمين AC,BD 10 متر 8 متر 8 متر
3.           لابي AE,BF,CG,DH 1 متر 1 متر 1 متر
4.           خط باك(از خط نيمه) LI,KJ,LR,KQ 75/3 متر 3 متر 3 متر
5.           طول خط باك RQ,JI 8 متر 6 متر 6 متر
6.           خط نيمه MN 10 متر 8 متر 8 متر
7.           خط بوينس (تا خط باك) S,PO,RT,QS,JO,IP 1 متر 1 متر 1 متر
8.           خط بوينس OP,ST 8 متر 6 متر 6 متر
9.           جايگاه بازيكنان اوت(سيتينگ بلاك) با فاصله دو متر از خط انتهايي زمين 1×8 1×6 1×6
10.           زمين هر نيمه (از خط نيمه)  KG,LE,KH,LF 8×5/6 6×6 6×5/5
11.          خالي خارج از خطوط مرزي 4 متر 4 متر 4 متر
12.          زمان بازي 20-5-20

دقيقه

15-5-15

دقيقه

15-5-15

دقيقه

 

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد