برنامه بازی های یک چهارم نهایی

کنیا
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 09:00 صبح
سالن المپیک جزیره کیش
تایلند
پاکستان
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 11:00 صبح
سالن المپیک جزیره کیش
چین تایپه
سریلانکا
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 10:00 صبح
سالن المپیک جزیره کیش
ایران
بنگلادش
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 12:00 صبح
سالن المپیک جزیره کیش
دانمارک

برنامه بازی های نیمه نهایی

برنده مسابقه تایلند/کنیا
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 19:00
سالن المپیک جزیره کیش
برنده مسابقه چین تایپه /پاکستان
برنده مسابقه سریلانکا/ایران
پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 - ساعت 20:00
سالن المپیک جزیره کیش
برنده مسابقه دانمارک/بنگلادش

گزارش های تصویری

ویدئو