آدرس : تهران –  بلوار کشاورز – خیابان حجاب – روبروی خانه والیبال – پلاک ۲۷ – فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران – طبقه دوم – کدپستی 1415615581

شماره های تماس : 

۰۲۱-۸۸۹۵۶۳۱۰ , ۰۲۱-۸۸۹۹۳۱۳۷ , ۰۲۱-۸۸۹۹۳۱۳۸  , ۰۲۱-۸۸۹۹۱۸۷۹

فکس :
۰۲۱-۸۸۹۸۰۶۷۱

 آدرس پست الکترونیک:

                                      kabaddi@msy.gov.ir

 

*******************************************************************************************************************


Address: 2nd Floor, No. 27, Front of volleyball’s House, Hijab St, Keshavarz Boulevard, Tehran, Iran

Phone : ( +98 21 ) 88956310 | (+98 21 ) 88993137 | (+98 21 ) 88993138 | (+98 21 ) 88991879

1415615581 : Postal code 

  E-mail: kabaddi@msy.gov.ir