به گزارش روابط عمومی فدراسیون کبدی، با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان طی حکمی از سوی دکتر اورسجی رئیس فدراسیون کبدی، هادی طالبی به عنوان سرپرست هیات کبدی استان کرمان منصوب شد.

در قسمتی از حکم اورسجی به طالبی آمده است: احتراما نظر به پیشنهاد اداره کل محترم ورزش و جوانان، جنابعالی به سمت سرپرست هیات کبدی منصوب می شوید، امید است با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران در توسعه و گسترش ورزش کبدی موفق و موید باشید.